Система матеріалів Penetron - принципи ефективної дії

Система
PENETRON

Система PENETRON

Система матеріалів Penetron розроблена для забезпечення надійного захисту бетону від води, хімічних речовин, для підвищення його міцності, довговічності та стійкості до умов навколишнього середовища.

Наші кристалічні продукти на цементній основі складаються із хімічно активних часток (ХАЧ), портландцементу та кварцового піску спеціальної гранулометрії. Саме це робить їх високоефективними у питаннях зниження водопроникності бетону.

Як це працює

Бетон за своєю структурою схожий на губку, тверду, але високопористу губку, що пронизана мережею капілярів і мікротріщин, що з’являються протягом всього терміну його експлуатації. Ці пустоти є шляхами для вільного руху води вглиб бетону. Вода з собою приносить корозію арматури та тотальне руйнування бетонної матриці, як результат - різке скорочення проектного терміну експлуатації бетону.

Кристалічні матеріали PENETRON були створені для скорочення водопроникності бетону шляхом утворення в його порах, капілярах та мікротріщинах водонерозчинних кристалів за рахунок каталітичної реакції між ХАЧ, водою та продуктами гідратації цементу. Ці кристали ущільнюють структуру бетону, роблячи її фізично водонепроникною.

Приклад роботи Penetron

  • Хімічно активні компоненти Penetron проникають вглиб бетонної матриці за рахунок осмосу, Броунівського руху та поверхневого натягу рідин
  • ХАЧ вступає в каталітичну реакцію з водою та продуктами гідратації цементу, як результат - утворюються водонерозчинні кристали, що заповнюють собою пори, капіляри та мікротріщини розмірами до 0,5 мм. Кристали проростають до 1 м вглиб бетону.
  • Молекула води більше не здатна фізично пройти крізь бетон. Натомість, молекула повітря продовжує вільно рухатися через бетон.
  • Без наявності води в бетоні, активні інгредієнти Penetron засинають. Із появою нових мікротріщин та води в них, процес кристалоутворення активізується знову. Ця властивість називається ефектом самозаліковування тріщин.